Badania okresowe, fot. Pixabay.com
Badania okresowe, fot. Pixabay.com

Zaczynasz nową pracę? Pracodawca zlecił Ci zrobienie badań okresowych wstępnych? Na ile wystarczą badania okresowe? Co jest w ramach badań okresowych? Sprawdź.

Gdy zaczynasz nową pracę, badania okresowe określane są też mianem badań wstępnych, bo dopiero pierwszy raz w danej firmie je wykonujesz. Jeżeli zmieniasz firmę, ale w dalszym ciągu pracujesz w tej samej branży i na takim samym stanowisku, to istnieje szansa, że nie będziesz musiał ich wykonywać – to jednak zależy od pracodawcy i jego wymagań. Najlepiej skonsultować to wtedy przed rozpoczęciem nowej pracy.

Badania okresowe. Co musisz wiedzieć?

To, jakie badania okresowe lub wstępne zleca pracodawca, zależy od rodzaju czynników szkodliwych w danej pracy. Jeżeli pracujesz przed komputerem, to Twoje badania okresowe obejmą najprawdopodobniej:

  • standardowe badania (badanie moczu, badanie krwi)
  • badanie okulistyczne (czynnikiem szkodliwym jest tu praca przed komputerem, w takiej pracy spędzamy zwykle 8 godzin przed ekranem monitora, a to szkodzi na oczy)
Często jednym z badań, przeprowadzanych w ramach badań okresowych, jest badanie krwi, fot. Pixabay.com
Często jednym z badań, przeprowadzanych w ramach badań okresowych, jest badanie krwi, fot. Pixabay.com

Pamiętaj jednak, że wyniki badań są do wglądu tylko i wyłącznie dla Ciebie. Pracodawca otrzymuje jedynie orzeczenie o zdolności do pracy, wydawane przez lekarza. Nie ma na nim informacji o Twoim stanie zdrowia ani wynikach konkretnych badań.

Zobacz też: Kiedy zmienić pracę? To powinno dać Ci do zastanowienia!

Badania okresowe. Kto musi je zrobić?

Badania okresowe obowiązkowo wykonuje osoba, która jest zatrudniona na umowę o pracę. Każdy, kto chce przyjąć się do nowej pracy, musi zrobić tzw. badania wstępne, bez nich pracodawca może nie chcieć podpisać takiej umowy.

Z uwagi na trwającą pandemię, niektóre przepisy uległy zmianie. Obecnie:

„2. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, o których mowa w ust. 1, i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania danego stanu.

3. W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii. Lekarz ten może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie w trybie określonym w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Do orzeczenia lekarskiego stosuje się odpowiednio art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 702, 1493 i 1875). Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych pracownika.”

-tak mówią obecnie funkcjonujące przepisy.

Badania okresowe. Na ile wystarcza?

Lekarz może wydać orzeczenie o zdolności do pracy na rok, trzy lata lub pięć lat. Bardzo rzadko zdarza się jednak, by lekarz wystawił orzeczenie na pięć lat (choć przepisy to umożliwiają). Najczęściej wybierana wersja to trzy lata. Potem badania trzeba powtórzyć.

Badania okresowe po zakończeniu pracy

Czasami badania okresowe wykonuje się po zakończeniu pracy. Dzieje się tak wtedy, gdy wykonujemy pracę, w której narażamy swoje zdrowie.

Takie badania okresowe należą się osobom, które w swojej pracy miały kontakt z:

  • substancjami i czynnikami rakotwórczymi,
  • pyłami zwłókniającymi.

W tym przypadku jednak kwestia złożenia wniosku o przeprowadzenie takich badań jest po stronie pracownika i taki wniosek składa się najpierw do pracodawcy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here